Gundam Hathaway’s Flash: dal 23 luglio 2020 nei cinema giapponesi

Gundam Hathaway’s Flash ha una data di uscita

Sunrise ha annunciato ufficialmente, con un nuovo trailer, che Gundam Hathaway’s Flash debutterà nei cinema giapponesi il 23 Luglio 2020.

L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo teaser trailer:


Ecco lo staff coinvolto nel progetto, che consisterà in una trilogia cinematografica:

Original Story:Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

Director: Shuko Murase
Script: Yasuyuki Muto
Character Design: pablo uchida, Naoyuki Onda, Shigeki Kuhara
Original Character Design:Haruhiko Mikimoto
Mechanical Design: Hajime Katoki, Kimitoshi Yamane, Seiichi Nakatani, Nobuhiko Genma
Original Mechanical Design: Yasuhiro Moriki
Art Director: Hideki Nakamura
Color Setting:Takako Suzuki
Director of Photography: Kentaro Waki
CG Director: Ryukow Masuo, Tomohiro Fujie
Editing: Daisuke Imai
Sound Supervisor: Koji Kasamatsu
Recording Supervisor: Eriko Kimura
Music: Hiroyuki Sawano

Commenta questo articolo